Division 2

Upcoming Fixtures:

Saturday 28th May

Mumbles vs Tyn - y - Twr

Clyne Valley vs Hafod Bro

Landore Social vs Tawe

ALCOA vs Mynyddbach

Llansamlet vs St Thomas

Results:

Saturday 23rd April

Tawe 47 - Hafod Bro 59 (3 - 9)

Mynyddbach 51 - Clyne Valley 55 (2 - 10)

Dyfatty 59 - ALCOA 34 (9 - 3)

Tyn-y-Twr 73 - St Thomas 36 (10 - 1)

Saturday 30th April

Landore Social 50 - Hafod Bro 53.75 (3 - 8)

Tyn - y - Twr 58 - Dyfatty 68 (3 - 9)

St Thomas 57 - Tawe 61 (5 - 7)

Mynyddbach 73 - Mumbles 40 (9 - 3)

Clyne Valley 57 - Llansamlet 47 (11 - 0)

Thursday 5th May

Dyfatty 81 - Hafod Bro 53 (9 - 3)

Llansamlet 47 - Clyne Valley 48 (3 - 9)

Tawe 35 - Mynyddbach 56 (2 - 9)

St Thomas 29.25 - Mumbles 53 (0 - 11)

Saturday 7th May

Landore Social 40.75 - Tyn - y - Twr 72 (0 - 11)

Mumbles 28 - Hafod Bro 82 (0 - 10)

Llansamlet Vs Tawe - POSTPONED

Dyfatty 66 - Mynyddbach 47 (9 - 3)

St Thomas 51 - ALCOA 49 (9 - 3)

Thursday 12th May

Dyfatty 64 - St Thomas 27 (11 - 1)

Saturday 14th May

Mynyddbach 61 - Landore Social 52 (9 - 3)

Hafod Bro 46 - ALCOA 47 (3 - 9)

Tawe 69 - Mumbles 39 (11 - 1)

Tyn - y - Twr 57 - Clyne Valley 52 (8 - 4)

Thursday 19th May

Mumbles 28 - St Thomas 58 (1 - 11)

Saturday 21st May

Tyn - y - Twr 58 - Hafod Bro 59 (3 - 9)

ALCOA 60 - Tawe 53 (7 - 5)

Llansamlet 55 - Mumbles 57.25 (3 - 8)

St Thomas 45 - Clyne Valley 75 (2 - 10)

Dyfatty 69 - Landore Social 44 (10 - 2)

 
Division 2.PNG